Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez gminę Biały Bór projektu pn. „Internet oknem na świat mieszkańców gminy Biały Bór” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Czytaj dalej

konferencja 20.12.2013 r

w dniu 20 grudnia bieżącego roku odbyła się konferencja inauguracyjna poświęcona projektowi przeprowadzonemu przez Gminę Biały Bór  ” Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Biały Bór”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Czytaj dalej

Lista uczestników projektu pn. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Biały Bór

Lista uczestników projektu pn. Internet oknem na świat mieszkańców Gminy Biały Bór  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Osoby po pięćdziesiątym roku życia, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

Czytaj dalej